1 อด 1 อิ่ม

1 คนทดลอง..อด เพื่อ 1 คนจน..ได้อิ่ม

ภารกิจสำคัญของนักศึกษาโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

จำนวน 10 ท่านที่ยังไม่ได้เข้ารับอิสลาม (น้องๆ ในภาพ ที่คลุมฮิญาบ จะคลุมฮิญาบเสมอ เวลามาเข้ารับการอบรมอิสลามขั้นพื้นฐาน) นั่นก็คือการให้น้องๆ ได้ทดลองถือศีลอด เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เข้าใจ อารมณ์และความรู้สึกของผู้ที่ถือศีลอดว่าเป็นอย่างไร

โดยในทุกๆ วัน ที่น้องๆ ถือศีลอดได้ ทางโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน จะสมทบทุนจำนวน 150 บาท เพื่อเป็นกองทุนสำหรับพี่น้องที่ยากจน มอบและแจกจ่ายถึงมือพี่น้องที่ยากจน สำหรับเอาไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

ร่วมสมทบทุนในกิจกรรมนี้ เพื่อใช้เป็นกองทุนสำหรับคนยากจน ได้ที่
เลขที่บัญชี 155-1-16212-1
ชื่อบัญชี นายศักดิธัช มะแก้ว (ผู้ดูแลกิจกรรม)** ธนาคารกสิกรไทย
**ได้การรับรองจากโครงการฯ แล้ว

ส่งสลิปพร้อมหลักฐานการโอน ได้ที่ LINE ID | @knowislam พร้อมแจ้งระบุว่าเป็นกิจกรรม “1 อด 1 อิ่ม”