โครงการอบรม
ผู้สนใจอิสลาม
มูลนิธิสันติชน

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมัครเรียน
โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน เพื่อการเรียนรู้ ความเข้าใจอิสลามที่ถูกต้อง

ดูเพิ่มเติม

VDO บรรยาย

เพื่อการเรียนรู้ ความเข้าใจอิสลามที่ถูกต้อง สำหรับผู้ที่สนใจ

ดูเพิ่มเติม →

สถิติเข้ารับอิสลาม
เดือน มิถุนายน ปี 2567

7

ท่าน

3

ท่าน

10

ท่าน

ภาพบรรยากาศ

374691084_147536178405976_1448494305147831751_n-1
370878034_147536125072648_186373803838665903_n-1
370322063_147536201739307_1787137422910071868_n-1
370347169_147536175072643_7239976309220017664_n-1
previous arrow
next arrow

ประสงค์เข้ารับอิสลาม / นิกะห์