เสวนาพิเศษ และกิจกรรมต้อนรับเดือนเราะมาฎอน

ขอเชิญร่วมกิจกรรม
“เสวนาพิเศษ และกิจกรรมต้อนรับเดือนเราะมาฎอน”
-เตรียมตัว เตรียมใจอย่างไร สำหรับมือใหม่ของการถือศีลอด
-ไขข้อสงสัย และข้อข้องใจต่างๆ ในการถือศีลอด
-ความประเสริฐของเดือนเราะมาฎอน
-ภาคผลและคุณค่าของการถือศีลอด
โดยอาจารย์บรรจง บินกาซัน และ ดร.สุลัยมาน บุญชม
เวลา 09.00 น. – 12.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ มูลนิธิสันติชน