อาสาแจกจ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺ

นักศึกษาโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน หรือผู้สนใจท่านใด มีความประสงค์จะจ่ายซะกาตุ้ลฟิฏรฺ ทางโครงการฯ เราทำหน้าที่อาสาลงพื้นที่ไปแจกจ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺ ให้ถึงมือพี่น้องที่ยากจน ถึงหน้าประตูบ้านกันเลย