หลักสูตร “ประวัติศาสตร์อิสลามโดยย่อบนแผนที่โลก”

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ความรู้เข้มข้น ศรัทธาเข้มแข็ง”

หลักสูตร “ประวัติศาสตร์อิสลามโดยย่อบนแผนที่โลก” จากอาดัม ถึง ออตโตมาน

จัดโดย โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

___________________

ผู้สอน : อ.บรรจง บินกาซัน วัน เวลาและสถานที่อบรม : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00 – 15.30 น.

เป็นเวลา 5 สัปดาห์ที่มูลนิธิสันติชน เริ่มตั้งแต่วันที่ 11, 18, 25 ก.พ 3, 10 มี.ค. 2567

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม :

ผู้ที่ผ่านการอบรมอิสลามขึ้นพื้นฐานของโครงการฯแล้ว

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : รับไม่เกิน 50 คน

ลักษณะวิธีการอบรม : บรรยายให้ความรู้โดยมีแผนที่และรูปภาพที่เกี่ยวข้องประกอบ

ทำเวิร์คชอป และมีการประเมินผลเมื่อจบหลักสูตร

เนื้อหาในการอบรม :

1) ภารกิจของบรรดานบีก่อนหน้าสมัยนบีมุฮัมมัด
2) ภารกิจของนบีมุฮัมมัดในการสถาปนาอิสลามในรูปของรัฐ
3) อิสลามและการขยายดินแดนในสมัยของเคาะลีฟะฮฺผู้ได้รับทางนำ
4) อาณาเขตเริ่มขยายและการปกครองเริ่มเปลี่ยนแปลงไป
5) การเกิดขึ้นของอาณาจักรต่างๆ

นักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านลิ้งค์นี้ได้เลย
https://forms.gle/PFgmnTTMMpfJyDDi7
__________________

ประวัติศาสตร์อิสลามเป็นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
ที่เริ่มก่อนมีมนุษย์บนโลกใบนี้และทอดยาวไปจนถึงวันสิ้นโลก
ประวัติศาสตร์อิสลามแตกต่างจากประวัติศาสตร์ทั่วไปตรงที่
ประวัติศาสตร์อิสลามบอกเล่าถึงการสร้างมนุษย์ ก่อนที่มนุษย์จะถูกส่งมายังโลกใบนี้
ประวัติศาสตร์อิสลามเป็นประวัติศาสตร์
ของการสถาปนาอำนาจอธิปไตยและกฎหมายของพระเจ้าบนหน้าแผ่นดิน
เพื่อเป็นกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตแก่มนุษยชาติของพระเจ้าผ่านนบีต่างๆ
ตั้งแต่อาดัมและมาสำเร็จในสมัยของนบีมุฮัมมัด
เมืองมะดีนะฮฺในสมัยของนบีมุฮัมมัดเป็นรัฐอิสลามที่สมบูรณ์แบบ
ตามความหมายของคำว่า “รัฐ” ในทางรัฐศาสตร์
เพราะมีคัมภีร์กุรอานเป็นธรรมนูญ อำนาจสูงสุดหรืออธิปไตยคือพระเจ้า
หลังจากนบีมุฮัมมัดจะไม่มีนบีเกิดขึ้นอีก เพราะวิถีชีวิตอิสลามที่พระเจ้าได้ประทานมาให้แก่มนุษย์
ได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วในรูปของคัมภีร์กุรอาน
หลังสมัยนบีมุฮัมมัดรัฐอิสลามยังใช้คัมภีร์กุรอานเป็นธรรมนูญ
ในการปกครองแต่ผู้ปกครองที่สืบทอดอำนาจต่อจากนบีมุฮัมมัดถูกเรียกว่า “เคาะลีฟะฮฺ”
และคัมภีร์กุรอานก็ยังเป็นธรรมนูญในการปกครองทุกอาณาจักรเรื่อยมา
จนกระทั่งอาณาจักรออตโตมานล่มสลาย การปกครองแบบ “คิลาฟะฮฺ” ได้ถูกทำลายไป