ทำไมอิสลามจึงอนุญาตให้มีเมีย 4 คน?

ตอบคำถามยอดฮิต (1)

ทำไมอิสลามจึงอนุญาตให้มีเมีย 4 คน?

บรรจง บินกาซัน

เมื่อพูดถึงอิสลาม  สิ่งที่คนส่วนหนึ่งนึกถึงก่อนคือศาสนาที่ห้ามกินหมูและอนุญาตให้มีเมียได้สี่คน แม้จะเป็นความนึกคิดที่ค่อนข้างเชยเพราะความไม่รู้  แต่จนทุกวันนี้ก็ยังมีคนสงสัยในเรื่องนี้อยู่

ความจริงแล้ว  ในคัมภีร์ของชาวยิวและในคัมภีร์ไบเบิลก็มีบทบัญญัติห้ามกินหมู  แต่เนื่องจากชาวตะวันตกไม่นับถือศาสนา จึงกินไม่เลือก ทำให้คนที่ปฏิบัติตามคำสอนของศาสนากลายเป็นคนแปลกประหลาดของคนไม่นับถือศาสนาไป

เรื่องความเข้าใจว่าอิสลามมีเมียได้สี่คนก็เช่นกัน พอพูดกันไปโดยไม่คิด จึงทำให้คนมองอิสลามว่าเป็นศาสนาที่ส่งเสริมความมักมากในกามารมณ์  บางคนไร้สติพูดอย่างคะนองปากว่าให้มีเมียสี่คนน้อยไป  ไม่ต้องนับถือศาสนาอะไรเลยดีกว่า จะได้มีเมียมากกว่านั้น

ก่อนตอบคำถามว่าทำไมอิสลามจึงอนุญาตให้มีภรรยาได้สี่คน? ขอให้เรารับรู้และทำความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้เสียก่อน

คำว่า Polygamy หมายถึงระบบการแต่งงานที่คนผู้หนึ่งสามารถมีคู่ครองได้มากกว่าหนึ่งคน การแต่งงานดังกล่าวนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การที่ผู้ชายแต่งงานมีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งคน (Polygyny) และการที่ผู้หญิงแต่งงานมีสามีมากกว่าหนึ่งคน(Polyandry) ในอิสลาม การแต่งงานที่ผู้ชายมีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งคนเท่านั้นที่อนุญาต ส่วนการที่ผู้หญิงแต่งงานมีสามีมากกว่าหนึ่งคนเป็นที่ต้องห้าม

ตอนนี้ก็มาถึงปัญหาที่ถามว่าทำไมผู้ชายจึงได้รับอนุญาตให้มีภรรยามากกว่าหนึ่งคน ?

คัมภีร์กุรอานเป็นคัมภีร์ทางศาสนาเล่มเดียวในโลกที่กล่าวว่า “จงแต่งงานแต่เพียงหนึ่ง”  

ไม่มีคัมภีร์ศาสนาอื่นใดที่สั่งผู้ชายให้มีภรรยาเพียงคนเดียว ไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์พระเวท คัมภีร์รามายณะ คัมภีร์มหาภารตะ คัมภีร์คีตา คัมภีร์ตัลมูด หรือคัมภีร์ไบเบิล ในคัมภีร์เหล่านี้ เราจะไม่พบข้อความที่จำกัดจำนวนภรรยา ตามคัมภีร์ที่กล่าวมานี้ ใครๆสามารถแต่งงานกี่ครั้งก็ได้ตามต้องการ แต่หลังจากนั้น นักบวชฮินดูและคริสตจักรต่างหากที่จำกัดจำนวนภรรยาเหลือแค่หนึ่งคน

บุคคลทางศาสนาฮินดูหลายคนในคัมภีร์มีภรรยาหลายคน กษัตริย์ทัษรัต บิดาของพระรามก็มีภรรยามากกว่าหนึ่งคนเช่นเดียวกับกฤษณะ

ในยุคแรกๆ ชาวคริสเตียนได้รับอนุญาตให้มีภรรยาหลายคนตามที่ตัวเองต้องการ ทั้งนี้เนื่องจากคัมภีร์ไบเบิลมิได้จำกัดจำนวนภรรยาไว้  มาเมื่อสองสามศตวรรษที่ผ่านมานี้เท่านั้นที่คริสตจักรได้จำกัดจำนวนภรรยาไว้เหลือเพียงหนึ่งคน

การแต่งงานมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนเป็นที่อนุญาตในศาสนายูดาย ตามกฎหมายของคัมภีร์ตัลมูด อับราฮัมมีภรรยาสามคนและโซโลมอนมีภรรยาหลายร้อยคน การแต่งงานมีภรรยามากกว่าหนึ่งยังคงเป็นที่ปฏิบัติกันมาจนกระทั่งแรบไบ เกอชอม เบนเยฮูดี (ค.ศ.960 -1030) ได้ออกคำสั่งห้าม ชุมชนชาวยิวเซฟาร์ดิกที่อาศัยอยู่ประเทศมุสลิมก็ยังคงปฏิบัติในเรื่องนี้มาจนกระทั่ง ค.ศ.1950 จึงได้มีกฎหมายของหัวหน้าแรบไบแห่งอิสราเอลสั่งห้ามการแต่งงานมีภรรยามากกว่าหนึ่งคน

มีเรื่องน่าสนใจที่จะกล่าวในที่นี้ว่าจากการสำรวจสำมะโนประชากรของอินเดียใน ค.ศ.1975 ชาวฮินดูที่แต่งงานมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนมีจำนวนมากกว่ามุสลิม รายงานของคณะกรรมการสถานะของผู้หญิงในอิสลามซึ่งตีพิมพ์ใน ค.ศ.1975 กล่าวไว้ในหน้า 66-67 ว่าเปอร์เซ็นต์ของการแต่งงานมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนในระหว่าง ค.ศ.1951 และ 1961 คือ 5.06% ในหมู่ชาวฮินดู และมีเพียง 4.31% ในหมู่มุสลิมเท่านั้น ตามกฎหมายของอินเดีย เฉพาะผู้ชายมุสลิมเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้มีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งคน แต่หากผู้ที่มิใช่มุสลิมทำเช่นนั้นถือว่าผิดกฎหมายในอินเดีย ถึงแม้ว่าจะเป็นการผิดกฎหมายก็ตาม แต่ชาวฮินดูก็มีภรรยาหลายคนเมื่อเปรียบเทียบกับมุสลิม  ก่อนหน้านี้ไม่มีข้อจำกัดแม้แต่ผู้ชายฮินดูในเรื่องจำนวนภรรยาที่ได้รับอนุญาต มาเมื่อ ค.ศ.1954 นี้เองที่กฎหมายการแต่งงานฮินดูได้กำหนดว่าไม่เป็นที่อนุญาตให้ชาวฮินดูแต่งงานมีภรรยามากกว่าหนึ่งคน ในปัจจุบัน กฎหมายอินเดียเองที่จำกัดผู้ชายฮินดูมิให้มีภรรยามากกว่าหนึ่งคน มิใช่คัมภีร์ของชาวฮินดู

ตอนต่อไป เราจะได้รู้ว่า ทำไมอิสลามอนุญาตให้ผู้ชายมีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งคน