คู่มือการสมัครเรียนโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน
สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครได้ที่ >> คลิก

รายละเอียดหลักสูตรอบรมอิสลามขั้นพื้นฐานรุ่น 7/2567

  • เรียนทุกวันอาทิตย์ เริ่มวันอาทิตย์ที่ 25 ส.ค. – วันอาทิตย์ที่ 22 ธ.ค. พ.ศ. 2567
  • เวลาเรียน 09.00 – 12.30 น.
  • ภาคทฤษฎีเวลา 09.00 น. – 10.00 น.
  • ภาคปฏิบัติเวลา 10.00 น. – 12.30 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Download